top of page
Søk
  • SaulusPaulus

Lausannepakten - En storstilt satsing på å nå ut med evangeliet.

Oppdatert: for 5 døgn siden


De fleste av oss kjenner heller lite til en slik pakt. Faktum er at den i sin tid var ett forsøk på å gå sammen om vår viktigste oppgave som kristne - å nå ut med evangeliet.


Ett viktig poeng er den åndelige utviklingen blant oss kristne. I Lausannepakten var det meiningen å enes om en del grunnleggende læresetninger, om en ikke kunne enes i alle slags stridspørsmål.


For skulle vi ikke kunne enes om at Gud er rettferdig og dømmer rettferdig? Det er ikke slik at vi bare ved å være religiøse på en eller annen måte automatisk blir gjort rettferdige for Gud. Det er først og fremst ett historisk faktum at Jesus døde på korset. Det er ikke noe frelsesgrunnlag i seg selv å tro på at det har hendt. Det vi derimot må gjøre for å bli frelst er å forkaste oss selv og ikke legge troens vanære til grunn for å gå inn på avveier. Vi må regne oss som døde i Kristus og ferdig med denne verden eller la det være. For Gud er det gamle mennesket allerede forbi og utgått på dato. Han har skapt ett nytt menneske, ett Han har behag i, vår Herre Jesus Kristus. Derfor forkynner vi ikke Guds rike på jord eller noe i den dur, men lærer tålmodig de som vil høre om de kommende ting. Her støtter jeg meg til den såkalte Lausannepakten, som den anglikanske presten John Stott sto bak og som en rekke kristne ledere skrev under på under ett stevne arrangert av Billy Graham i 1974, i Lausanne, Sveits.


Mange kirkesamfunn har i ettertid stilt seg bak denne pakten, som tar sikte på å nå hele verden med evangeliet. I punkt 4 står det:


Jesus still calls all who would follow him to deny themselves, take up their cross, and identify themselves with his new community.

Her kan vi ikke se på det synlige og sette vår lit til det, men glede oss over at dette er ett fellesskap vi har ved Den Hellige Ånd. I punkt 15 står det:


We therefore reject as a proud, self-confident dream the notion that people can ever build a utopia on earth. Our Christian confidence is that God will perfect his kingdom, and we look forward with eager anticipation to that day, and to the new heaven and earth in which righteousness will dwell and God will reign forever. Meanwhile, we rededicate ourselves to the service of Christ and of people in joyful submission to his authority over the whole of our lives.
4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page