top of page
Søk
  • SaulusPaulus

På leting etter svar og hvordan jeg gjør det

Oppdatert: for 5 døgn siden

SaulusPaulus er ett nettsted som tilbyr artikler, saksforklaringer og kommentarer til Bibelens bøker.


Om det er lov å plassere seg selv teologisk, så går jeg nok i radikal retning, i betydningen å gå tilbake til røttene. Det å være radikal er ikke så skummelt som det høres ut. Ett eksempel er min interesse for etymologi, som handler om hvor ordene stammer fra, hva ordene betyr og hvordan ordene har utviklet seg. Når man kjenner til ordets virkelige betydning er det også lettere å se hva en tekst virkelig prøver å si oss.

Etymologi (fra gresk ἔτυμος, étymos, «virkelig, sann» og -λογία, -logía, «lære»). *

* https://no.wikipedia.org/wiki/Etymologi


Noen vil nok reagere på at jeg som ikke er en kvalifisert forsker. Jeg er i det store og hele selvlært. Jeg ser på meg selv som en slags bibel forsker. Jeg, som så mange andre, nyter godt av de kvalifiserte forskerne, da de har tilgang til mye mer kunnskap og vi kan til en viss grad sette år lit til at deres resultater har en viss kvalitet.


Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning. *

* Lackner, Elisabeth Josefine: forskning i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 18. januar 2021 fra https://snl.no/forskning


På den andre side så er jeg heller ikke en kvalifisert kristen. Jeg kommer fra en sammenheng der de fleste har ett konservativt syn, der det er til dels stor enighet om enkelte fastslåtte dogmer. Som radikal kristen utfordrer jeg mine meningsfeller. Likevel tror jeg de fleste misforståelser eller uenigheter beror på min manglende evne til å ordlegge meg nøyaktig likt med andre. Jeg har aldri vært god på å memorere andres læresetninger. Jeg fungerer slik at jeg må forstå det jeg leser om jeg skal kunne huske noe av det i ettertid. Det å basere seg på å pugge fagkunnskap ligger ikke for meg. Når man forstår noe er det også enklere å forklare det for andre. Når man ser helheten av noe, faller behovet for å huske detaljene bort. Derav interessen for bibelstudium. Jeg har på en måte opparbeidet meg en slags kompetanse, en innsikt som er til hjelp når man skal forklare noe med egne ord, om ikke annet enn til egen oppbyggelse. Personlig har jeg ellers lite nytte av å sitte og høre opp igjen og opp igjen de samme frasene fra en talerstol eller fra en skolebenk og aldri bli noe klokere. Ett tenkende og interessert menneske vil mistrives i en sånn sammenheng.


Så er det vel også liberale kristne som ikke vil føle seg komfortabel med min forskning. Det er jo egentlig ett paradoks i og med at det av konservative gjerne kan oppfattes som liberalt å vise interesse for bibelforskning og bruk av en vitenskapelig tilnærmelse til Bibelen. Til en viss grad er sistnevnte sant. Mitt motiv er likevel mer radikalt. Jeg ønsker å finne tilbake til en bibelsk grunnforståelse. Jeg er ikke tilhenger av en rasjonalistisk fremgangsmetode, der en ikke kan tro på Bibelens fantastiske historier. For det er ikke noe som står i Bibelen som burde være ukjent for oss. Det handler bare om vi tror at det finnes en Gud som kan gjøre det samme som oss eller ikke, eller om denne Gud kan styre naturen på samme måte som den styrer seg selv.4 visninger0 kommentarer
bottom of page