top of page

Bibelsitat er henta frå Norsk bibel 88 med løyve.

En andakt

av Carl Fr. Wisløff

18. Oktober

 

Fordi de elendige blir undertrykt og de fattige sukker,

derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren.

Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den.

Salme 12,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når den allmektige Gud reiser seg, da skjer det veldige ting. Vær stille nå, alle mennesker, sier profeten Sakarias, for Herren har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. (Sak. 2,17).

Derfor ber Guds folk stadig til Gud og sier: Reis deg, Herre! Reis deg i din kraft! (Sal. 3,8; 10,12;21,14)

I ordet vi leste i dag sier Herren selv at han vil reise seg. Vi spør uvilkårlig: Hvem vil den allmektige Gud reise seg for?

Vi mennesker reiser oss for dem som står høyere på rangstigen enn oss. Når kongen kommer, så reiser vi oss.

Men Gud, som er himmelens og jordens herre, hvem vil han reise seg for?

Forunderlige ord som vi leser her! Det står klart at Herren vil reise seg på grunn av at arme stakkarer og fattige folk sukker og roper til ham.

Dette skulle nok få oss til å unders - og takke Gud. Ingen menneskelig makt kan få Herren til å gripe inn om han ikke selv ønsker det. Ingen menneskelige fromhetsprestasjoner kan bevege Herren til å reise seg. Mange trodde nok det, og mange forsøker stadig å gjøre inntrykk på himmelens Gud ved hjelp av noe som de selv steller i stand. Men det er forgjeves alt sammen.

For det er et sant ord: Han støtte stormenn fra deres høyseter og opphøyet de små. (Luk 1,52) Og like sant er det som Jesus sa: De friske trenger ikke lege, men de som har det vondt (Matt 9,12)

Dette skulle du legge deg på hjerte, du som føler deg svak og uverdig. Du tenker at det ikke er noen råd for deg, så mye ondt og stygt som du ser i ditt eget hjerte. Ingen kan vel bry seg om en som er så elendig som du!

Les Guds eget ord og se: Fordi de elendige blir undertrykt og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren.

 

Wisløff, Carl Fr., Daglig brød - Andakter. Lunde Forlag AS, 2010.

 

Denne sida vart laga i 2018; sist endra 18 oktober 2018. 

black-hair-child-eye-1098769.jpg
bottom of page