top of page

DET NYE TESTAMENTET

EVANGELIET ETTER MATTEUS                          EVANGELIET ETTER MARKUS

 

EVANGELIET ETTER LUKAS                              EVANGELIET ETTER JOHANNES

 

APOSTLANES GJERNINGAR                            PAULUS' BREV TIL ROMARANE

 

PAULUS' FØRSTE BREV TIL KORINTARANE                    PAULUS' ANDRE BREV TIL KORINTARANE

 

PAULUS' BREV TIL GALATARANE                    PAULUS' BREV TIL EFESARANE

 

PAULUS' BREV TIL FILIPPARANE                             PAULUS' BREV TIL KOLOSSARANE

 

PAULUS' FØRSTE BREV TIL TESSALONIKARANE

 

PAULUS' ANDRE BREV TIL TESSALONIKARANE

 

PAULUS' FØRSTE BREV TIL TIMOTEUS                         PAULUS' ANDRE BREV TIL TIMOTEUS

 

PAULUS' BREV TIL TITUS                                    PAULUS' BREV TIL FILEMON

 

BREVET TIL HEBREARANE                                             JAKOBS BREV

 

PETERS FØRSTE BREV                             PETERS ANDRE BREV

 

              JOHANNES' FØRSTE BREV                  JOHANNES' ANDRE BREV

 

 JOHANNES' TREDJE BREV                  JUDAS' BREV

 

JOHANNES' OPENBERRING

bottom of page