top of page

Pluss+ siden

Profetiske talar i Bibelen

Ein del lengre talar i fortid, notid og framtid

Syner og openberringer

Profetier, syner og openberringer om vår tid

Antologi

DEL 1                   DEL 2

 

 

Den store trengsel

Skisse til de syv årene - Uenigheter om syn her beror på begrepsforvirring

Men Gud gjorde ingen feil

- Det frie kristenliv i Volda og Ørsta frå 1893 til 1993 
100 års jubileumsskrift av Hans Rusten (medred.) og Ole Hovdhaugen (red./forfattar)

Rett lære og kjetterske meninger

Denne artikkelen tar utgangspunkt i og drøfter Nils Alstrup Dahls bok, «Rett lære og kjetterske meninger», fra 1953. Hans bok inneholder en rekke tidligere publiserte artikler som prøver å vise kompleksiteten i de emnene som ble debattert av de stridende partene i det teologiske fagmiljøet på den tid.

En andakt

av Carl Fr. Wisløff

En apell til broderlighet

i anledning av et ubroderlig skrift

av Fr. Valton

Spørsmål og svar

av A. Bjerkreim

Be så skal du få

Eit personleg vitnemål av broder Yun.

Paulus' formaninger

Vanskelege spørsmål - enkle svar?

Giftemål og skilsmisse, homofili, abort, alkohol.

bottom of page