top of page

Bibelsitat er henta frå Norsk bibel 88 med løyve.

Påske betyr å gå forbi, å hoppe over.

Blodet på de husene hvor dere er,

skal være til et tegn for dere.

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi.

Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.

2. Mos. 12:13.

Personlig synes jeg vi bør ta med sammenhengen en tekst er skrevet i. For når Paulus skriver disse ord "vårt påskelam er slaktet, Kristus" (1. Kor. 5:7), da er det ikke i tilknytning til noen høytid. Han ønsker å sette på dagsorden at en i blant disiplene driver hor med sin fars hustru og ber dem støte ham fra seg. Merk dere at han ikke sier at vi ikke kan være blant mennesker i denne verden som gjør slikt og som følge derav må flytte ut i ødemarken. For han skriver: "Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere! (1.Kor. 5:12-13). Igjen refererer han til en annen høytid når han skriver: "Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!" (1. Kor. 5:6-8).

 

Støte ut (av gresk ἐξαίρω, exairō, exairo), altså i betydningen å løfte opp, fjerne det som er i "bakebollen", det som har blitt gammelt og surt. Hvor langt skal vi egentlig gå her? Skal alt vi hører som skurrer i våre ører være nok til å ekskludere noen? Tenk så lite vise vi er i så fall. For er vi ikke alle syndere som feiler i så mangt? La oss heller gå i rette med hverandre om vi har noe å anklage noen for. Det er å spørre enn å la fantasien få fritt rom. Det er ingen grunn til å støte ut noen bare ved en mistanke. La oss heller ikke misbruke det Paulus her ber oss om. Det er ikke noe vi må utøve om en ikke har slike problem. Hva med en predikant som inviterer en pedofil inn i menigheten? En som ikke er åpen om det, men der vitnene er mange og fellende? Jo, da skal man støte ut den vonde. Vi må huske på at vi er disipler, vi går i lære hos Gud. Der to eller tre er samlet i Herrens navn, der vil Herren være midt i mellom dem. Gud har ikke kalt oss til å få flest mulig medlemmer, størst mulig klasserom. Likevel ble 3000 mennesker lagt til i menigheten bare på en dag. Ja, men når de 3000 som bodde i utlandet reiste tilbake, ja, da var det kanskje ikke så mange når det samlet seg. Men det var 3000 saltkorn å salte jorden med!

 

Viste du at det var blodet som var det viktigste med slaktingen av påskelammet? Det var blodet som gjorde at dødsengelen gikk forbi, hoppet over deres hus. For Kristus er vårt påskelam. I brevet til Hebreerne står det at Jesus, Guds Sønn, selv var ypperstepresten som gikk inn i det aller helligste, inn i selve himmelen med sitt eget blod. Dette for å bære vitne om at det nye mennesket ikke lenger er kjøtt og blod. Det har ett nytt legeme, uforgjengelig. På Herrens dag den store og forferdelige skal det skje at vi som lever sammen med dem som døde i Kristus og som skal oppstå fra de døde, sammen skal vi rykkes bort, ut av denne verden. Vi skal ikke bli en del av Guds dom over verden. For Jesu blod vitner for oss at også vi har rett til å bli Guds barn. Landet Egypt og landeplagene var forbilder på Guds vredes dag, når Guds skåler med vrede blir tømt utover jorden. Dette kommer ikke over oss, men over Antikristus og hans gud, Satan, og alle dem som går over til dem. Påske betyr å gå forbi, hoppe over. Hvorfor gjør Gud dette mot oss? Fordi vi tror og gjør det Han ber oss om. Gjorde menighetsmedlemmet dette? Han som låg med sin fars hustru? Nei, da må han heller ikke være innenfor døren med blodet. Da må han få se den kommende dom og vrede, så han vender om og roper til Gud om frelse!

Denne sida vart publisert i 2023; sist endra 6 april 2023.

bottom of page