top of page

Guds dom er fastsett

Eit studie i profeten Daniels bok - Bodskapen, historiene og kjeldene.

Bok utgitt på SaulusPaulus forlag 2020. ISBN 978-82-690584-0-6. Skriv til post@sauluspaulus.no om du ønsker en kopi. For å kjøpe boken går du til våre bøker. Boken kan også kjøpast hos Bokmannen i Volda.

For å lese en online versjon av boka gå til:

(PDF) Guds dom er fastsett. Eit studie i profeten Daniels bok –

Bodskapen, historiene og kjeldene.

| Sindre Hovdhaugen - Academia.edu

Messiasprofetien

Les ett utdrag fra boka "Guds dom er fastsett.

Eit studie i profeten Daniels bok - Bodskapen, historiene og kjeldene.

Den historiske kronologi i Daniels bok

Del 1: Enkel skisse over noe historiske og kronologiske holdepunkter.

Hvordan kan vi vite når det og det skjedde i forhold til hverandre? Kan historie og litteratur kritikk belyse om Daniels bok inneholder historiske opplysninger og om det kronologiske opplysningene gitt stemmer eller ikke?

bottom of page